Πρόκειται για το «παιχνίδι» που παίζουν τα μισά παιδιά στις ΗΠΑ και εκαταμμύρια ανά τον κόσμο και έχει περισσότερους παίκτες ακόμα κι από το άκρως...