Η ουσία της πολιτικής της Σερβίας είναι να είναι κυρίαρχη και ανεξάρτητη στη λήψη αποφάσεων, εξετάζουμε το ενδεχόμενο κατασκευής πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, δήλωνει ο Πρόεδρος...