Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να προστατεύουν τις μειονότητες και να συμβάλουν στην πρόληψη της εθνοτικής βίας, προσλαμβάνοντας μη αγγλόφωνους συντονιστές και διεξάγοντας δοκιμές...