Σύμφωνα με την νέα έκθεση του ΟΗΕ, η πανδημία του COVID-19 έχει επιδεινώσει την κατάσταση της ασφάλειας των γυναικών στα σπίτια τους και στους δημόσιους...