Οι νέες οδηγίες που εκδόθηκαν, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», αφορούν νοσοκομεία που έχουν διαθέσιμο λιγότερο από το 15% των κλινών τους και...