Τα NFT είχαν μια πολύ καλή χρονιά. Αναζωογόνησαν τη βιομηχανία της τέχνης κατά δισεκατομμύρια. Ενέπνευσαν τη δημιουργία ενός εικονικού μουσείου. Kατηγορήθηκαν για τις περιβαλλοντικές τους...