Πάροχοι αλλά και καταναλωτές σε διαδικτυακές «μαύρες αγορές» παράνομων εμπορευμάτων έγιναν στόχος της Europol που σε παράλληλες επιχειρήσεις σε δύο ηπείρους συνέλαβε 150 άτομα...