Φορολογικές υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού

0
24
Φορολογικές υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού

Τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού φορολογούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα μας.

ΠΗΓΗ: Διαβάστε όλο το άρθρο…