Η μεταφορά των φορολογικών ζημιών

0
52
Η μεταφορά των φορολογικών ζημιών

Mε βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι φορολογικές ζημίες μιας επιχείρησης μπορούν να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με τα κέρδη των επόμενων πέντε φορολογικών ετών.

ΠΗΓΗ: Διαβάστε όλο το άρθρο…