ΕΡΓΟΣΕ: Αλλάζει ο μεταφορικός χάρτης στη Βόρεια Ελλάδα

0
24
ΕΡΓΟΣΕ: Αλλάζει ο μεταφορικός χάρτης στη Βόρεια Ελλάδα

Με τα έργα αυτά, διασυνδέονται τα λιμάνια της Β. Ελλάδας μεταξύ τους δημιουργώντας μια συνεχή ροή εμπορευμάτων, ενώ ενώνονται και με λιμάνια της Μαύρης θάλασσας διευκολύνοντας το διασυνοριακό εμπόριο και μεταφορές. 

ΠΗΓΗ: Διαβάστε όλο το άρθρο…