Ξενοδοχεία: Πρωτιά για την Ελλάδα στο εντεκάμηνο έναντι ανταγωνιστών

0
29
Ξενοδοχεία: Πρωτιά για την Ελλάδα στο εντεκάμηνο έναντι ανταγωνιστών

Την πρώτη θέση στο δείκτη ικανοποίησης των ξενοδοχείων κατέκτησε η Ελλάδα το εντεκάμηνο του 2022, έναντι της Κύπρου, της Κροατίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας και της Γαλλίας. Τα στοιχεία για το έτος και για τον Νοέμβριο.

ΠΗΓΗ: Διαβάστε όλο το άρθρο…