Η ελληνική λίστα 100+, οι πρωταθλητές της οικονομίας

0
108

Το 2021 καταγράφηκε ως ένα έτος σηµαντικής οικονοµικής ανάκαµψης, µε το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 8,3% χάρη στην αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης και τη µερική ανάκαµψη του τουριστικού κλάδου. Σε αυτό το θετικό περιβάλλον αντίστοιχες παρουσιάζονται και οι επιδόσεις των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας. Ποιες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2021.

Διαβάστε περισσότερα++