Τα μέτρα για τον χειμώνα στο επίκεντρο της ειδικής ομάδας ΕΕ-ΗΠΑ για την ενεργειακή ασφάλεια

0
15
Τα μέτρα για τον χειμώνα στο επίκεντρο της ειδικής ομάδας ΕΕ-ΗΠΑ για την ενεργειακή ασφάλεια

Τα μέρη συζήτησαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ειδική ομάδα θα συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της πλήρωσης των αποθεμάτων το 2023 σε τιμές που αντικατοπτρίζουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την κοινή μας επιδίωξη για σταθερότητα της αγοράς ενέργειας.

ΠΗΓΗ: Διαβάστε όλο το άρθρο…