Ποιοι παράγοντες κινούν το «χρηματιστήριο» των ακινήτων 

0
15
Ποιοι παράγοντες κινούν το «χρηματιστήριο» των ακινήτων 

Ποσό επηρεάζει η παλαιότητα και το μέγεθος την τιμή ενός ακινήτου; Πόση αξία επιπλέον δίνουν χαρακτηριστικά όπως θέσεις στάθμευσης, ή μια πισίνα; Και τι σημασία έχει η ενεργειακή κατανάλωση;

ΠΗΓΗ: Διαβάστε όλο το άρθρο…