«Πόλεις και Κυκλική Οικονομία»: Σεμινάρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος

0
19

«Πόλεις και Κυκλική Οικονομία»: Σεμινάρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος

Χρήσιμα θα είναι για το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα σεμινάρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος, στα οποία σκοπός τους  είναι η παρουσίαση της έννοιας της «Κυκλικής Πόλης», με την παράθεση παραδειγμάτων «Κυκλικής Πόλης», και η παρουσίαση των τομέων, μεθόδων και εργαλείων παρέμβασης και δεικτών αξιολόγησης των κυκλικών παρεμβάσεων σε επίπεδο πόλης.

Tα σεμινάρια απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, σε ΟΤΑ Α’ βαθμού & Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, όπως οι ΔΕΥΑ και οι ΦΟΔΣΑ. Σε αυτά καλούνται να συμμετάσχουν Αντιδήμαρχοι, Στελέχη των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος/Καθαριότητας, Τεχνικών Υπηρεσιών κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα δήλωση δωρεάν συμμετοχής διαδικτυακά ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (03/11/2022) : https://livewebinar.com/853-595-936/ec22d2007e42dc578ea86efdecc40436

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (14/11/2022): https://livewebinar.com/912-425-658/6e8323e467d3c4e2baefd6a3c0e50326

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr