Υπερθέρμανση σε περιβάλλον επιδείνωσης

0
18
Υπερθέρμανση σε περιβάλλον επιδείνωσης

Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το α΄ εξάμηνο του 2022 πλησίασε το 8%. Πρόκειται για μια επίδοση που πραγματοποιείται πάνω στην υψηλή βάση του 2021, γεγονός το οποίο δεν έχει επαρκώς επισημανθεί.

ΠΗΓΗ: Διαβάστε όλο το άρθρο…