Σε ΙΕΚ μετατράπηκαν οι δημόσιες σχολές τουρισμού

0
11
Σε ΙΕΚ μετατράπηκαν οι δημόσιες σχολές τουρισμού

Οι ειδικότητες που δύνανται να παρέχονται στα εν λόγω ΙΕΚ είναι έξι.

ΠΗΓΗ: Διαβάστε όλο το άρθρο…