ΑΣΕΠ: Νέες δεκάδες προσλήψεις σε δήμο

0
25
ΑΣΕΠ: Νέες δεκάδες προσλήψεις σε δήμο

O Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 75 ατόμων για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα μέσω ΑΣΕΠ

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι εξής:

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 14 θέσεις
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα- Φορτωτή Ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 1ης ) – 2 θέσεις
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ Ομάδας Ζ΄, τάξης Γ΄ ή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης) – 1 θέση
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρων) -58 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.:38446 Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353124, 2421353120).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

#ΑΣΕΠ #ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΔΗΜΟΣ

Πηγή dikaiologitika.gr