ΕΡΓΑΝΗ: Αναστολή συμβάσεων στον κλάδο της γουνοποιίας

0
9
Πηγή: pixabay

 Αναστολή συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της γουνοποιίας – Προθεσμίες υπεύθυνων δηλώσεων για τον μήνα Αύγουστο

 

 

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για το μήνα Αύγουστο 2022.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2022 έως και 3/8/2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά το αργότερο έως και 3/8/2022.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 4/8/2022 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

#ΕΡΓΑΝΗ #ΓΟΥΝΑ #ΔΗΛΩΣΕΙΣ #ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ #ΚΛΑΔΟΣ

Πηγή dikaiologitika.gr