Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την είσοδο της Κροατίας στην ευρωζώνη

0
87

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την είσοδο της Κροατίας στην ευρωζώνη

Ανταπόκριση – Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης 

Θετική γνωμοδότηση για την προσπάθεια της Κροατίας να γίνει το νεότερο μέλος της ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2023 έδωσε σήμερα (5/7) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 539 ψήφους υπέρ, 45 ψήφους κατά και 48 αποχές, εγκρίνοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με την οποία η Κροατία πληροί όλα τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023.

Η έκθεση σημειώνει ότι, παρά την αξιολόγηση της ετοιμότητας της Κροατίας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, του υψηλού πληθωρισμού και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Κροατία εξακολουθεί να είναι έτοιμη να υιοθετήσει το ευρώ.

Το ΕΚ δήλωσε επίσης ότι η Κροατία έχει ήδη υψηλότερο επίπεδο σύγκλισης τιμών με την ευρωζώνη σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη όσον αφορά την υιοθέτηση του ευρώ. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο αναμένει συνεχείς προσπάθειες από την κυβέρνηση της Κροατίας για να διασφαλίσει περαιτέρω σύγκλιση των τιμών και ότι η εισαγωγή του ευρώ δεν θα οδηγήσει σε τεχνητές αυξήσεις τιμών.

Η γνώμη του Κοινοβουλίου θα διαβιβαστεί στα κράτη μέλη της ευρωζώνης που είναι υπεύθυνα να δώσουν την τελική έγκριση ώστε η Κροατία να υιοθετήσει το ευρώ.

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr