ΕΚ: Πρόταση για πράσινη Εισαγγελία της ΕΕ, για καλύτερη συλλογή δεδομένων για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας

0
9

ΕΚ: Πρόταση για πράσινη Εισαγγελία της ΕΕ, για καλύτερη συλλογή δεδομένων για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας

Ανταπόκριση από το Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης 

Μια Πράσινη Εισαγγελία της ΕΕ και η βελτιωμένη συλλογή δεδομένων θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας, υποστηρίζει σε ψήφισμα του ΕΚ. Τονίζει ότι η σύσταση μιας Πράσινης Εισαγγελίας της ΕΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της επέκτασης των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ενώ είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός πλαισίου παρατήρησης, αναφοράς και συλλογής δεδομένων της ΕΕ για την ενίσχυση της έγκαιρης και συχνής συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών.

Εξακολουθεί να είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης υλοτομίας και η βελτιωμένη συλλογή δεδομένων θα μπορούσε να βοηθήσει από αυτή την άποψη. Προσθέτει ότι τα δεδομένα και η απεικόνιση θα πρέπει να συμπληρώνονται από επιτόπιες επιθεωρήσεις, η ΕΕ πρέπει να έχει εναρμονισμένο ορισμό της παράνομης υλοτομίας και ότι οι κυρώσεις σε εθνικό επίπεδο για την παράνομη υλοτομία θα πρέπει να είναι πιο ουσιαστικές.

Ζητά επίσης περισσότερους πόρους και προσωπικό για την επιβολή του νόμου, ώστε οι ποινικές διαδικασίες να είναι αποτελεσματικές και προστασία για περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, καταγγέλλοντες, προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δασών και ερευνητές δημοσιογράφους.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για το περιβαλλοντικό έγκλημα , που εξετάζεται επί του παρόντος από το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα ποινικής δίωξης κατά ιδιωτών, λένε οι ευρωβουλευτές.

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την εμπορική της πολιτική για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και να προωθήσει έναν ενιαίο ορισμό για αυτήν. Οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για νέους κανόνες για προϊόντα χωρίς αποψίλωση των δασών είναι μια ευκαιρία να εργαστούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων, λένε.

Ταυτόχρονα, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά τη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως ο κανονισμός για την ξυλεία, η οδηγία για τους οικοτόπους, η οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και η οδηγία για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, καθώς και τον κανονισμό του Aarhus.

Προτρέπουν την Επιτροπή να επανεξετάσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να εξαλείψει τυχόν νομικά κενά, για παράδειγμα την ανάμειξη νόμιμα και παράνομα υλοτομημένης ξυλείας για την απόκτηση πιστοποίησης.

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr