Την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για την Ουκρανία απαιτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

0
23

Την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για την Ουκρανία απαιτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ταχύτερη εφαρμογή της Διακήρυξης των Βερσαλλιών μέσω σταδιακών αλλαγών στην εξωτερική και αμυντική πολιτική της ΕΕ ως απάντηση στον πόλεμο της Ουκρανίας ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τονίζει ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία απειλεί τα θεμέλια της διεθνούς τάξης, πάνω στην οποία έχει δομηθεί η εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας της ΕΕ, το Κοινοβούλιο ασκεί πιέσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας της Ένωσης με ομόθυμους εταίρους παγκοσμίως, ιδίως με τους διατλαντικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε να διατηρηθεί η ισχυρότερη δυνατή ενότητα στην υπεράσπιση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης.

Για να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία, το Κοινοβούλιο ζητά η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η αυτονομία αυτή είναι ζωτικής σημασίας ώστε να μπορεί η ΕΕ να ενεργεί μεμονωμένα όταν χρειάζεται και από κοινού με τους εταίρους της, όταν είναι δυνατόν, για να επηρεάζει τη διεθνή δρώμενα. Η επείγουσα επένδυση στην ανάπτυξη αξιόπιστων στρατιωτικών δυνατοτήτων για ένα ενισχυμένο ευρωπαϊκό αμυντικό σύστημα, η αντιμετώπιση του οικονομικού εξαναγκασμού και η διασφάλιση άλλων στόχων στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής κυριαρχίας και της μειωμένης ενεργειακής εξάρτησης, είναι καίριας σημασίας για την οικοδόμηση αυτής της αυτονομίας.

Για να εδραιωθεί ο ρόλος της ως ικανού δρώντα, η ΕΕ πρέπει να είναι φιλόδοξη στον τομέα της άμυνας και να καταστήσει λειτουργική την προτεινόμενη ικανότητα ταχείας ανάπτυξης. Επιπλέον, η Ένωση πρέπει να καταβάλλει περισσότερη προσπάθεια για να προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας μέσω της ενίσχυσης της άμυνας της ενάντια σε κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές επιθέσεις, της θέσπισης κανόνων για την πραγματοποίηση ψηφοφοριών βάσει ειδικής πλειοψηφία στο Συμβούλιο (ώστε να διευκολυνθούν ορισμένες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επιβολή προσωπικών κυρώσεων), καθώς και σημειώνοντας ταχεία πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία της μίας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, μεταξύ άλλων.

Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης την ΕΕ να παράσχει, χωρίς καθυστέρηση, όπλα στην Ουκρανία με βάση τις ανάγκες που εξέφρασαν οι αρχές της χώρας, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη. Επιπλέον, επιθυμεί να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας χώρας, κίνηση που θα αποστείλει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα αλληλεγγύης προς τον λαό της, ενώ στηρίζει επίσης την έναρξη έρευνας για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία, ζητώντας, μεταξύ άλλων, τη σύσταση ενός ειδικού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών.

Ανταπόκριση από Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr