ΠΟΥ: Νέες συστάσεις σχετικά με την αναπνευστική υποστήριξη για σοβαρά και βαριά πάσχοντες ασθενείς με COVID-19

0
28

ΠΟΥ: Νέες συστάσεις σχετικά με την αναπνευστική υποστήριξη για σοβαρά και βαριά πάσχοντες ασθενείς με COVID-19

ανταπόκριση από το Στρασβούργο: Kωνσταντίνος Δαβάνης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε την τέταρτη ενημέρωση στις κατευθυντήριες οδηγίες του σχετικά με την κλινική διαχείριση της COVID-19 για νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια οι οποίοι όμως δεν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο στο οποίο πρέπει να διασωληνωθούν. Ο ΠΟΥ προτείνει τη χρήση τριών συσκευών έναντι της τυπικής θεραπείας με οξυγόνο: ρινικό οξυγόνο υψηλής ροής (HFNO), συνεχής θετική πίεση αεραγωγών (CPAP), και μη επεμβατικός αερισμός (NIV), που αναφέρεται επίσης ως θετική πίεση αεραγωγού διπλής στάθμης (BiPAP).

Οι κλινικοί γιατροί μπορούν να επιλέξουν μεταξύ αυτών των συσκευών. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ήταν αρκετά ισχυρά για να προτείνουν τη μία συσκευή έναντι της άλλης. Αυτές οι συσκευές είναι μη επεμβατικές, επομένως δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί σωλήνας στον αεραγωγό του ασθενούς. Παρέχουν αναπνευστική υποστήριξη μέσω της ικανότητάς τους να παρέχουν υψηλότερες ροές οξυγόνου, θετική πίεση ή συνδυασμό και των δύο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση τους μπορεί να μειώσει την ανάγκη για επεμβατικό μηχανικό αερισμό και τον κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με την τυπική οξυγονοθεραπεία. Η χρήση τους μπορεί επίσης να μειώσει τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ.

Αυτές οι συσκευές δεν είναι καινούριες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας από τον COVID-19 και άλλες ασθένειες, ειδικά σε περιβάλλοντα υψηλών πόρων. Ωστόσο, τώρα αρχίζουν να έρχονται συστηματικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητά τους σε ασθενείς με COVID-19, γεγονός που πυροδότησε την ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ.

Η σύσταση βασίζεται σε πέντε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ειδικά για τον COVID-19. Η ομάδα ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών, το σώμα των ειδικών που διατύπωσε τη σύσταση, εξέτασε στοιχεία από ασθενείς με COVID-19 καθώς και άλλους ασθενείς που έχουν βιώσει σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας.

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr