Συμβούλιο της Ευρώπης: Νέο πρωτόκολλο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

0
27

Συμβούλιο της Ευρώπης: Νέο πρωτόκολλο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Στρασβούργο, Ανταπόκριση:  Κώστας Δαβάνης

Το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βουδαπέστης, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την αποκάλυψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, άνοιξε για υπογραφή σήμερα σε διάσκεψη που διοργανώθηκε υπό την ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης Επιτροπή Υπουργών.

Το πρωτόκολλο υπογράφηκε παρουσία πολλών υπουργών από κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως την  Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Κάτω Χώρες, Βόρεια Μακεδονία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία και Σουηδία και από τρίτα κράτη: Χιλή, Κολομβία, Ιαπωνία, Μαρόκο και Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αυξάνεται και αλλάζει με αυξανόμενο ρυθμό. Διαταράσσει τα πάντα, από τις επιχειρήσεις μέχρι τα νοσοκομεία μέχρι τις κρίσιμες υποδομές από τις οποίες εξαρτόμαστε όλοι. Σήμερα, συμβάλλουμε σημαντικά στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εγκλήματος. Το δεύτερο πρωτόκολλο ενημερώνει τη Σύμβαση της Βουδαπέστης με τις τρέχουσες, τεχνολογικές προκλήσεις, έτσι ώστε να παραμένει το πιο σχετικό και αποτελεσματικό διεθνές πλαίσιο για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο τα επόμενα χρόνια. Είναι η πύλη για ένα ασφαλέστερο, πιο ασφαλές μέλλον», δήλωσε η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μαρία Πεστσίνοβιτς Μπούριτς.

Από την πλευρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης της Ιταλίας, Μάρτα Καρταμπία τόνισε πως «η  χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα σε όλους τους «τομείς» όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση, διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο, τρομοκρατία αποτελεί μια περαιτέρω πρόκληση για τις δικαστικές αρχές και τους θεσμούς. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκριθούν σωστά και αποτελεσματικά σε όλα αυτά τα εγκλήματα, σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη. Το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο, επομένως, ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών και μεταξύ των κρατών και του ιδιωτικού τομέα, διευκρινίζοντας τις περιπτώσεις στις οποίες οι «πάροχοι υπηρεσιών» θα μπορούν να παρέχουν τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους απευθείας στις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών. Η συνάφεια αυτού του Πρωτοκόλλου αποτελεί ελπίδα για τα θύματα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο»,

 

Το Πρωτόκολλο παρέχει εργαλεία για ενισχυμένη συνεργασία και αποκάλυψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων όπως η άμεση συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών και καταχωρητές, αποτελεσματικά μέσα για τη λήψη πληροφοριών συνδρομητών και δεδομένων κίνησης, άμεση συνεργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή κοινές έρευνες που υπόκεινται σε ένα σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διασφαλίσεων προστασίας δεδομένων. Είναι ανοιχτό για υπογραφή από τα Μέρη της Σύμβασης και θα τεθεί σε ισχύ μόλις επικυρωθεί από πέντε Κράτη.

 

Το πρωτόκολλο υπογράφηκε παρουσία πολλών υπουργών από κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως την  Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Κάτω Χώρες, Βόρεια Μακεδονία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία και Σουηδία και από τρίτα κράτη: Χιλή, Κολομβία, Ιαπωνία, Μαρόκο και Ηνωμένες Πολιτείες.

 

«Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αυξάνεται και αλλάζει με αυξανόμενο ρυθμό. Διαταράσσει τα πάντα, από τις επιχειρήσεις μέχρι τα νοσοκομεία μέχρι τις κρίσιμες υποδομές από τις οποίες εξαρτόμαστε όλοι. Σήμερα, συμβάλλουμε σημαντικά στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εγκλήματος. Το δεύτερο πρωτόκολλο ενημερώνει τη Σύμβαση της Βουδαπέστης με τις τρέχουσες, τεχνολογικές προκλήσεις, έτσι ώστε να παραμένει το πιο σχετικό και αποτελεσματικό διεθνές πλαίσιο για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο τα επόμενα χρόνια. Είναι η πύλη για ένα ασφαλέστερο, πιο ασφαλές μέλλον», δήλωσε η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μαρία Πεστσίνοβιτς Μπούριτς.

 

Από την πλευρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης της Ιταλίας, Μάρτα Καρταμπία τόνισε πως «η  χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα σε όλους τους «τομείς» όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση, διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο, τρομοκρατία αποτελεί μια περαιτέρω πρόκληση για τις δικαστικές αρχές και τους θεσμούς. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκριθούν σωστά και αποτελεσματικά σε όλα αυτά τα εγκλήματα, σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη. Το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο, επομένως, ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών και μεταξύ των κρατών και του ιδιωτικού τομέα, διευκρινίζοντας τις περιπτώσεις στις οποίες οι «πάροχοι υπηρεσιών» θα μπορούν να παρέχουν τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους απευθείας στις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών. Η συνάφεια αυτού του Πρωτοκόλλου αποτελεί ελπίδα για τα θύματα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο»,

 

Το Πρωτόκολλο παρέχει εργαλεία για ενισχυμένη συνεργασία και αποκάλυψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων όπως η άμεση συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών και καταχωρητές, αποτελεσματικά μέσα για τη λήψη πληροφοριών συνδρομητών και δεδομένων κίνησης, άμεση συνεργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή κοινές έρευνες που υπόκεινται σε ένα σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διασφαλίσεων προστασίας δεδομένων. Είναι ανοιχτό για υπογραφή από τα Μέρη της Σύμβασης και θα τεθεί σε ισχύ μόλις επικυρωθεί από πέντε Κράτη.

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr