Κλιματικός Νόμος: Τι αλλάζει στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

0
36
Κλιματικός Νόμος: Τι αλλάζει στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τον νέο Κλιματικό Νόμο όσον αφορά τα ταξί, από τις αρχές του 2026 όλα τα νέα ταξί που θα κυκλοφορούν στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Τις νέες ημερομηνίες εφαρμογής της υποχρεωτικής απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων για εταιρείες και Ταξί όρισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφήνοντας βέβαια ένα «παραθυράκι» για επανεξέταση τους σε περίπτωση ανωτέρας βίας…

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» ορίζονται τα μέτρα προώθησης των οχημάτων μηδενικών ρύπων και ειδικότερα της ηλεκτροκίνησης.

Τι αλλάζει στα ταξί

Μετάθεση για ένα χρόνο πήραν και τα ταξί και συγκεκριμένα όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου 2026, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα νέα Eπιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) με άδεια κυκλοφορίας, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς εκμίσθωσης σε τρίτους είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού των ως άνω περιοχών.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επαναξιολογεί την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής των ως άνω μέτρων και τη σκοπιμότητα επέκτασής τους και σε άλλες περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες της Επικράτειας και εισηγείται την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 34, κατόπιν εκτίμησης των σχετικών επιπτώσεων.

#ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ_ΝΟΜΟΣ #ΑΛΛΑΓΕΣ #ΤΑΞΙ #ΑΘΗΝΑ #ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κλιματικός Νόμος: Τι αλλάζει στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πηγή dikaiologitika.gr