ΕΚ: Τρόποι αντιμετώπισης της αστυνομικής βίας σε ολόκληρη την Ε.Ε

0
24

ΕΚ: Τρόποι αντιμετώπισης της αστυνομικής βίας σε ολόκληρη την Ε.Ε

Στρασβούργο, Ανταπόκριση:  Κώστας Δαβάνης

Στην ανάγκη εκπαίδευσης, παρακολούθησης και λογοδοσίας για την αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης βίας από την αστυνομία εστίασαν τα μέλη της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  κατά τη διάρκεια της ακρόασης σχετικά με θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στην επιβολή του νόμου προτείνοντας μεθόδους για τη βελτίωση της αστυνόμευσης σε δημοκρατικές κοινωνίες.

Όπως τονίστηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης της αστυνομικής βίας και των διακρίσεων, υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο πάροχοι και εγγυητές της ειρήνης, παρά σύμβολα καταστολής. Εξ αυτού συνάγεται ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με τη συμβολή της δικαιοσύνης και της κοινωνίας των πολιτών, με αλλαγή  των αστυνομικών νοοτροπιών στα κράτη μέλη, την αστυνόμευση των συνόρων και τη στόχευση συγκεκριμένων μειονοτήτων ή ευάλωτων ομάδων.

Κύριος στόχος της ακρόασης ήταν να επιτρέψει στα μέλη της επιτροπής να προβληματιστούν σχετικά με ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που τίθενται από τη χρήση αστυνομικής δύναμης. Το Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού 2020-2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει τονίσει τον ρόλο των οργανισμών της ΕΕ στη συλλογή σχετικών πληροφοριών και την παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την πρότασή της για μια κοινή κουλτούρα της ΕΕ στη διασυνοριακή επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία.

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr