ΕΚ: Εγκρίθηκε η σύμπραξη αλιείας ΕΕ-Μαυριτανίας που θα συμβάλει στην βιώσιμη αλιεία

0
27

ΕΚ: Εγκρίθηκε η σύμπραξη αλιείας ΕΕ-Μαυριτανίας που θα συμβάλει στην βιώσιμη αλιεία

 

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

Την αναβάθμιση της αλιευτικής συμφωνίας της ΕΕ με τη Μαυριτανία, υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας από τη Μαυριτανία να σταματήσει την υπεραλίευση ορισμένων μικρών πελαγικών αποθεμάτων.

Τα μέλη της Επιτροπής Αλιείας έδωσαν σήμερα το πράσινο φως στη νέα 6ετή συμφωνία αλιευτικής εταιρικής σχέσης ΕΕ – Μαυριτανίας, μια συμφωνία που ενισχύει την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και επιστημονική συνεργασία και συμβάλλει στην ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας, συμβάλλει στη βελτίωση της διακυβέρνησης των ωκεανών και στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας στη Μαυριτανία.

Η συμφωνία ξεκλειδώνει την πρόσβαση του ευρωπαϊκού στόλου στα ύδατα της Μαυριτανίας για την αλιεία καρκινοειδών, βενθοπελαγικών ψαριών, τόνου και μικρών πελαγικών, για συνολικά περίπου 290.000 τόνους ετησίως. Σε αντάλλαγμα και εκτός από τα αλιεύματα που καταβάλλονται από τους ευρωπαίους αλιείς, η ΕΕ θα παρέχει 57,5 ​​εκατομμύρια ευρώ ετήσια στήριξη στη Μαυριτανία και άλλα 3,3 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για τη στήριξη των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων.

Η Μαυριτανία καλείται παράλληλα να σταματήσει την υπεραλίευση ορισμένων μικρών πελαγικών αποθεμάτων, ιδίως της σαρδέλας, και την επεξεργασία τους σε ιχθυάλευρα και ιχθυέλαιο. Τα ψάρια πρέπει να προορίζονται πρωτίστως για ανθρώπινη κατανάλωση και όχι ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, η οποία αυξάνει τη ρύπανση των λυμάτων και θέτει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια των τοπικών πληθυσμών, τονίζουν.

Η νέα συμφωνία απαιτεί από τη Μαυριτανία να δημοσιοποιεί όλες τις συμφωνίες με ξένους στόλους και παρέχει στον στόλο της ΕΕ τους ίδιους όρους πρόσβασης στους πόρους της Μαυριτανίας και τις ίδιες τεχνικές προϋποθέσεις αλιείας με όλους τους άλλους στόλους. Υπο αυτήν την έννοια η Μαυριτανία θα πρέπει να δώσει συνέχεια σε αυτή τη δέσμευση να παράσχει πλήρεις πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της και να δημοσιοποιήσει λεπτομερείς εκθέσεις. Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη συμφωνία σε τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ιουνίου.

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr