Ανοιχτά φροντιστήρια Κυριακές και αργίες, πότε επιτρέπεται

0
96
Ανοιχτά φροντιστήρια Κυριακές και αργίες, πότε επιτρέπεται

Τη δυνατότητα να λειτουργούν τα φροντιστήρια τις Κυριακές και τις αργίες δίνει Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας κατόπιν σχετικής άδειας από την Επιθεώρηση Εργασίας ειδικώς για εξετάσεις και διαγωνίσματα.

Ειδικότερα ορίζεται οτι δύνανται, κατόπιν σχετικής άδειας από την Επιθεώρηση Εργασίας, να εξαιρούνται των διατάξεων του β.δ. 748/1966 περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και να επιτρέπεται η λειτουργία και η απασχόληση του προσωπικού, κατά τις άνω ημέρες, των πάσης φύσεως φροντιστηρίων ή κέντρων ξένων γλωσσών, ειδικώς σε περιπτώσεις διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της δυνατότητας λειτουργίας των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών τις Κυριακές και ημέρες αργίας, ειδικώς προς τον σκοπό διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων των μαθητών.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της Χώρας.

Συγκεκριμένα το άρθρο της Τροπολογία ορίζει: “Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας – Προσθήκη περ. ιβ) στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966

Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966 (Α’ 179), περί δυνατότητας λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας, προστίθεται περ. ιβ) ως εξής:
«ιβ) Των πάσης φύσεως φροντιστηρίων ή κέντρων ξένων γλωσσών, ειδικώς σε περιπτώσεις διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων.».

Ανοιχτά φροντιστήρια Κυριακές και αργίες, πότε επιτρέπεται

Πηγή dikaiologitika.gr