Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: H προώθηση της ίσης αμοιβής ξεκινά απο τους άνδρες

0
12

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: H προώθηση της ίσης αμοιβής ξεκινά απο τους άνδρες

Για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων, οι άνδρες πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Μαρία Πεστσίνοβιτς Μπούριτς.

Οι τάσεις των αμοιβών σε ορισμένα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την πρόσφατη περίοδο 12 ετών αντικατοπτρίζουν βελτιώσεις στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Η Eurostat, για παράδειγμα, ανέφερε μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων στην Τσεχική Δημοκρατία από λίγο περισσότερο από 26% το 2008, σε λιγότερο από 16,5% το 2020. Στην Κύπρο, το ποσοστό ήταν 19,5% το 2008, αλλά μειώθηκε σε λιγότερο από το μισό, στο 9%, έως το 2020.

Την ίδια περίοδο, έχουν αναφερθεί ελάχιστες ή καθόλου αλλαγές για άλλες χώρες. Και για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, μόνο ένα στα τρία μέλη εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, περιφερειακών στελεχών και συνελεύσεων και τοπικών συμβουλίων ήταν γυναίκες το 2020.

Να αναλάβουν δράση οι άνδρες

Για να επιτευχθεί ίση αμοιβή για ίση εργασία, θα πρέπει, σύμφωνα με την γενική γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι άνδρες να αναλάβουν δράση. Είτε ως συνάδελφοι, είτε ως εργοδότες, είτε ως υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, ως επιβολής του νόμου είτε ως υποστηρικτές της αλλαγής – ως αδέρφια, σύζυγοι, πατέρες και γιοι – θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουν τις διαφορές στις αμοιβές.

«Μπορούμε», είπε, «να ξεκινήσουμε με το να σταματήσουμε τα επιβλαβή στερεότυπα με βάση το φύλο και τον σεξισμό που συχνά οδηγούν σε άνιση αμοιβή. Ο σεξισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της τρέχουσας Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ισότητα των Φύλων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης προωθεί την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ως ανθρώπινο δικαίωμα, που είναι εγγεγραμμένο σε πολλά από τα νομικά μας μέσα. Η Επιτροπή Υπουργών ενέκρινε μια δήλωση πέρυσι, καλώντας όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ίση αμοιβή για ίση εργασία, αλλά μπορούμε να πετύχουμε μόνο με περισσότερη υποστήριξη από τους άνδρες στον κόσμο μας. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματική νομική δράση που προειδοποιεί τις εταιρείες να τηρούν τις αρχές της ίσης αμοιβής.

Υποστήριξη από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε πραγματικά ένδικα μέσα για τα θύματα μισθολογικών διακρίσεων, να προωθήσουν τη διαφάνεια στις αμοιβές με σχετικά στατιστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των συγκρίσεων αμοιβών και να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση. Η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και σταδιοδρομία θα έφερνε μια πιο ισορροπημένη ομάδα εμπειρογνωμοσύνης ως προς το φύλο. Όλοι όσοι είναι πρόθυμοι να εργαστούν πρέπει να έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr