Η υπηρεσία θα κρίνει το χρόνο υποβολής φορολογικής δήλωση… μετά την κλίση για «διευκρινήσεις»

0
17
Η υπηρεσία θα κρίνει το χρόνο υποβολής φορολογικής δήλωση… μετά την κλίση για «διευκρινήσεις»

Λύση στο γρίφο των εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου δίνει με εγκύκλιο της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου για περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων ο χρόνος ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων, για τις οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμες δηλώσεις μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, καθορίζεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο σύμφωνα με το εκάστοτε Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Περιπτώσεις επίσπευσης της εκκαθάρισης των δηλώσεων που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου όταν επίκειται η ολοκλήρωση του ελέγχου. 

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου, με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμες δηλώσεις μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου των εν λόγω υποθέσεων καθορίζεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο, βάσει της ετήσιας στοχοθεσίας της σύμφωνα με το εκάστοτε Επιχειρησιακό Σχέδιο και δε συναρτάται αποκλειστικά με την, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για τις εν λόγω υποθέσεις.

Δείτε την εγκύκλιο:

Η υπηρεσία θα κρίνει το χρόνο υποβολής φορολογικής δήλωση… μετά την κλίση για «διευκρινήσεις»

Πηγή dikaiologitika.gr