FRA: Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι για τα θεμελιώδη δικαιώματα στα σύνορα ΕΕ-Ουκρανίας;

0
62

FRA: Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι για τα θεμελιώδη δικαιώματα στα σύνορα ΕΕ-Ουκρανίας;

Υψηλός κίνδυνος εμπορίας ανθρώπων, ανησυχίες για διακρίσεις και ρατσισμό καθώς και υπερβολική εξάρτηση από εθελοντές. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ζητήματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα που εντόπισε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στα συνοριακά σημεία ελέγχου της ΕΕ με την Ουκρανία. Ενώ ο Οργανισμός είδε τη συντριπτική υποστήριξη σε όλους όσους τράπηκαν σε φυγή από τη σύγκρουση, ο Οργανισμός τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η επαγρύπνηση ώστε να αντιμετωπιστούν τα προκύπτοντα ζητήματα την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Φιλοξενία και ρατσισμός

Στην σύντομη έκθεση του Οργανισμού  σημειώνεται η τεράστια αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους που έφυγαν από την Ουκρανία. Οι άνθρωποι όχι μόνο έγιναν δεκτοί στην ΕΕ, αλλά αξιωματούχοι και εθελοντές τους βοήθησαν με καλοσύνη. Όσον αφορά το μέλλον, οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας της ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξουν περαιτέρω τις αρχές στην παροχή βοήθειας και στην απλούστευση της διοικητικής γραφειοκρατίας.

Παρόλο που δεν παρατηρήθηκε καμία μεροληπτική ή ρατσιστική ενέργεια κατά τις επιτόπιες επισκέψεις, ο Οργανισμός έχει επίγνωση των πολλών καταγγελιών για ρατσισμό όπως αναφέρθηκαν στα μέσα ενημέρωσης. Αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν άμεσα. Οι αρχές θα πρέπει να είναι επιμελείς για την πρόληψη τέτοιων πράξεων και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να ενθαρρύνεται να αναφέρει περιστατικά.

Κίνδυνος για εμπορία ανθρώπων

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ διαπιστώνει υψηλό κίνδυνο εμπορίας ανθρώπων καθώς παρατήρησε άτομα που προσφέρουν μεταφορά, εργασία και διαμονή. Ο Οργανισμός συμβούλεψε τις αρμόδιες αρχές να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για την ενημέρωση σε απλή και μελετημένη γλώσσα σχετικά με τους κινδύνους της εμπορίας ανθρώπων. Οι άνθρωποι θα πρέπει επίσης να προειδοποιούνται προφορικά κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαβατηρίων και να μην δέχονται μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές ή καταλύματα. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμπορίας, όλα τα ασυνόδευτα παιδιά θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε προστατευτική φροντίδα.

Εκπαίδευση και ανθρωπιστική βοήθεια

Όσον αφορά την εκπαίδευση σε ορισμένες χώρες, τα παιδιά τοποθετήθηκαν αμέσως σε τάξεις των τοπικών σχολείων. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να συνεχιστούν και να επαναληφθούν. Κοιτάζοντας το μέλλον, θα υπάρξει επίσης ανάγκη για εκμάθηση γλωσσών ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.

Επιπλέον σε ορισμένες τοποθεσίες, η ανθρωπιστική βοήθεια, η νομική βοήθεια ή οι μεταφράσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους εθελοντές και τις τοπικές κοινότητες. Είναι απαραίτητη μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση για την υποστήριξη των εθελοντών και τη βελτίωση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι που φεύγουν από τη σύγκρουση θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους το συντομότερο δυνατό, αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό και η παραμονή τους στην ΕΕ μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη.

Απαιτείται έγκαιρος προγραμματισμός

Ως εκ τούτου, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να αρχίσουν να προγραμματίζουν εκ των προτέρων. Αυτό θα απαιτήσει εκτεταμένες μετεγκαταστάσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και μέτρα και πολιτικές ένταξης σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και τοπικό. Σε αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο αντίκτυπος των ψυχολογικών τραύματων, οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία των αφίξεων που είναι γυναίκες, πολλές με βρέφη ή μικρά παιδιά, όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία και την εύρεση παιδικής μέριμνας, η οικογενειακή επανένωση, οι ειδικές ανάγκες των παιδιών, καθώς και η πρόληψη και παρακολούθηση για την αποφυγή της εργασιακής εκμετάλλευσης.

Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ που συνορεύουν με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ο Οργανισμός παρατήρησε πώς αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr