ΕΚ: Απαιτείται σθεναρή προστασία των κονδυλίων της ΕΕ από ολιγάρχες

0
23

ΕΚ: Απαιτείται σθεναρή προστασία των κονδυλίων της ΕΕ από ολιγάρχες

Η ικανότητα της ΕΕ να εμποδίσει την απόδοση κονδυλίων σε ολιγάρχες είναι περιορισμένη, λόγω του ιδιαίτερα κατακερματισμένου συστήματος εκθέσεων και απολογισμών καθώς και της μη συνεργασίας από τα κράτη μέλη.

Σε σημερινό του ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει τις «πρωτοφανείς διαστάσεις» των ολιγαρχικών δομών που χρησιμοποιούν τον δημόσιο τομέα ή ακόμη και εγκληματικές πρακτικές για να επωφεληθούν από τα κονδύλια της ΕΕ, με μέλη των κυβερνήσεων και πολιτικά πρόσωπα να εντάσσονται στις ομάδες αυτές σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ουγγαρία και η Τσεχία.

Περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης

Ταυτόχρονα, η ικανότητα της ΕΕ να εμποδίσει τους ολιγάρχες να λαμβάνουν κονδύλια της ΕΕ είναι περιορισμένη, κυρίως λόγω της εξαιρετικά κατακερματισμένης υποβολής εκθέσεων. Το κείμενο ψηφίσματος που εγκρίθηκε αναφέρεται «σε εκατοντάδες περιφερειακά, εθνικά και διαπεριφερειακά συστήματα υποβολής εκθέσεων», τα οποία δεν φανερώνουν πάντα τους τελικούς δικαιούχους των χρηματοδοτήσεων από τα ταμεία συνοχής και αγροτικής πολιτικής της ΕΕ.

Το ψήφισμα επισημαίνει επίσης προβλήματα στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων σε αρκετά κράτη μέλη, εκφράζοντας ανησυχίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σε διαγωνισμούς με μόλις έναν υποψήφιο στην Ελλάδα και τις απευθείας αναθέσεις στην Κύπρο. Τονίζει ακόμα καθώς τα αδύναμα εθνικά συστήματα ελέγχου και την έλλειψη επαρκούς προστασίας των κονδυλίων της ΕΕ από συγκρούσεις συμφερόντων σε ορισμένα κράτη μέλη.

Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού διαλειτουργικού, ψηφιακού συστήματος υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης που θα αποκαλύπτει τους τελικούς και συγκεντρωτικούς δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ

Ζητεί να θεσπιστεί ετήσιο ανώτατο όριο για τις πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε φυσικά πρόσωπα κατά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, για τα γεωργικά ταμεία στα 500.000 ευρώ για τις ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα και στα 1.000.000 ευρώ για τις ενισχύσεις του δεύτερου πυλώνα

Προτείνει να καταστούν αυστηρότεροι οι κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ με τη συμπερίληψη σαφούς ορισμού της επαγγελματικής σύγκρουσης συμφερόντων και την ενίσχυση των σχετικών διατάξεων που ισχύουν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού

Άμεση χρήση των μέσων για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ

Παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει «πλήρη και άμεση χρήση» των μέσων της για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου και της διαδικασίας του άρθρου 7 και απαιτεί να καταστεί υποχρεωτική για όλες τις χώρες της ΕΕ η χρήση των εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων «Arachne» για την αντληση δεδομένων για τον έγκαιρο εντοπισμό παραβάσεων που μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο από μικρό αριθμό κρατών μελών

Η νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ με σκοπό την ευθυγράμμισή του με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και το Next Generation EU το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τον Νοέμβριο του 2021 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις θέσεις του για την επικείμενη αναθεώρηση.

Τον Απρίλιο του 2022 οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ταξιδέψουν στη Βουλγαρία για να διερευνήσουν τις πρόσφατες καταγγελίες για διαφθορά και κατάχρηση δημόσιων πόρων από τα κονδύλια της ΕΕ. Τον Μάιο προγραμματίζεται διερευνητική αποστολή στη Ρώμη για να εξεταστεί η χρήση των επιδοτήσεων της ΚΓΠ σε σχέση με την τήρηση των εργασιακών προτύπων και την καταπολέμηση της απάτης και των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών εγκλημάτων.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

 

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr