Τατόι: Μόλις 14 εκατ. ευρώ θα στοιχίσει η αποκατάσταση των ανακτόρων

0
12
(Φωτ.: INTIME)

Ποσό «έκπληξη» 14 εκατομμυρίων ευρώ δίνει η κυβέρνηση για την ανάπλαση των Ανακτόρων στο Τατόι, σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια.

Την ίδια ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι στον πολιτισμό, οι οποίοι δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο του 2022 ωστόσο έχουν αποκλειστεί, η υπουργός Πολιτισμού ενέκρινε αυτό το κονδύλι.

Όπως αναφέρει η προκήρυξη, πρόκειται για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του θερινού ανακτόρου στο πρώην Βασιλικό κτήμα Τατοΐου.

Αναλυτικά:

«Εγκρίνουμε την Διακήρυξη και τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ”, με προϋπολογισμό έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (11.532.258,06 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2.767.741,94 €), ήτοι συνολικού ποσού δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (14.300.000,00 €) με Φ.Π.Α.».

Τατόι: Μόλις 14 εκατ. ευρώ θα στοιχίσει η αποκατάσταση των ανακτόρων

Πηγή dikaiologitika.gr