Πληρώθηκε η μη επιστρεπτέα προκαταβολή σε 2.500 επιχειρήσεις της Αττικής

Πληρώθηκε η μη επιστρεπτέα προκαταβολή σε 2.500 επιχειρήσεις της Αττικής

Την εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού των 54,7 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΕΠΑΕ ( Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων) προς τις 2.500 επιχειρήσεις στις οποίες εκκρεμούσε η καταβολή της μη επιστρεπτέας προκαταβολής ανακοινώνει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

Παράλληλα, με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη, Γιώργου Πατούλη, και ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, δόθηκε η δυνατότητα ανάλωσης του κεφαλαίου κίνησης εντός του έτους 2022, κατ’ εξαίρεση, για συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 3760/23.12.2021 τροποποίηση της πρόσκλησης (ΑΔΑ: 94Ρ87Λ7-ΗΦΜ), στην οποία προβλέπεται ότι «Κατ’ εξαίρεση, οι δικαιούχοι/επιχειρήσεις στις οποίες η καταβολή του κεφαλαίου κίνησης θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022 ή ήταν κλειστές με κρατική εντολή και διέκοψαν τη λειτουργία τους για κάποιο διάστημα μετά την 1/7/2021 και ανεξαρτήτως του έτους καταβολής της ενίσχυσης (2021 ή 2022), δύνανται κατόπιν αίτησής τους κατά τον έλεγχο των υποχρεώσεων δικαιούχου μετά την ολοκλήρωση της πράξης, να αιτηθούν την υποχρέωση της ανάλωσης του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης για το έτος 2022».

Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί περίπου 195 εκατ. ευρώ κι έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 7.300 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επί συνόλου 9.855 επιχειρήσεων, των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγκρίθηκαν, για να λάβουν μη επιστρεπτέα προκαταβολή ως 40.000 ευρώ.

Πληρώθηκε η μη επιστρεπτέα προκαταβολή σε 2.500 επιχειρήσεις της Αττικής

Πηγή dikaiologitika.gr