Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αίτημα πληρωμής από Ελλάδα στο πλαίσιο του RRF

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αίτημα πληρωμής από Ελλάδα στο πλαίσιο του RRF

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλαβε στις 29 Δεκεμβρίου 2021, το πρώτο αίτημα πληρωμής από την Ελλάδα στο πλαίσιο τoυ RRF. Η Ελλάδα απέστειλε αίτημα στην Επιτροπή για εκταμίευση 3,6 δισ. ευρώ για χρηματοδοτική στήριξη (καθαρά από προχρηματοδότηση).

Το συνολικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας θα χρηματοδοτηθεί με 17,77 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,73 δισ. ευρώ σε δάνεια. Οι πληρωμές της Ελλάδας στο πλαίσιο του RRF βασίζονται στην απόδοση και εξαρτώνται από την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Το πρώτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας αφορά 15 ορόσημα που καλύπτουν πολλές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της βιώσιμης κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων και της πολιτικής προστασίας, των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της φορολογικής διοίκησης, της δικαιοσύνης, της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και του συστήματος ελέγχου, που συνδέονται με τη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δύο από τα ορόσημα και τους στόχους αφορούν στα πρώτα βήματα υλοποίησης του δανειακού μέρους της Διευκόλυνσης.

Η Επιτροπή έχει δύο μήνες για να αξιολογήσει το αίτημα. Στη συνέχεια θα στείλει την προκαταρκτική της αξιολόγηση για την εκπλήρωση από την Ελλάδα των ορόσημων και των στόχων που απαιτούνται για αυτήν την πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου (ΟΔΕ).

Ανταπόκριση: Ειρήνη Ζαρκαδούλα, Βρυξέλλες 

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr