ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Προκήρυξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η προκήρυξη αφορά τις εξής θέσεις εργασίας:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (αρ. 2, ό.π.)

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(αρ. 16, ό.π.)

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (αρ. 7, ό.π.)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι από 16/01/2022 έως 30/01/2022. 2.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Πηγή dikaiologitika.gr