ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Πλήθος αιτήσεων για τις προσλήψεις σε Εθνικό τυπογραφείο και ΤτΕ

ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Πλήθος αιτήσεων για τις προσλήψεις σε Εθνικό τυπογραφείο και ΤτΕ

Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 11Κ/2021.

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 11Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 62/25-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 920 αιτήσεις.

Στατιστικά Στοιχεία Προκήρυξης 11Κ/2021

ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Πλήθος αιτήσεων για τις προσλήψεις σε Εθνικό τυπογραφείο και ΤτΕ

Πηγή dikaiologitika.gr