Το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης μεγαλώνει και απορροφά τον Κρόνο

Το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης μεγαλώνει και απορροφά τον Κρόνο

Το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης μεγαλώνει την αυτοκρατορία του και απορροφάει και την εταιρεία Κρόνος Καρακίτσος. Πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργούσε λογιστικά ως αυτόνομη με άλλο ΑΦΜ.

Η Κρόνος, είναι μία επιχείρηση, της οποίας ο Σκλαβενίτης διατηρεί το 100% των μετοχών και είχε σταματήσει ήδη από το 2020 να λειτουργεί ως οντότητα λιανικής, καθώς η μοναδική της δραστηριότητα αφορούσε στην εκμίσθωση των καταστημάτων της προς την μητρική εταιρεία, Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, δεδομένου ότι η τελευταία εταιρική χρήση κατά την οποία διατηρούσε δραστηριότητα λιανικής ως Κρόνος Καρακίτσος ήταν αυτή του 2019.

Κατά την τελευταία χρονιά λοιπόν που διατηρούσε δίκτυο λιανικής ο τζίρος της ήταν στα 18,98 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ζημιογόνα αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2019 στα επίπεδα των 3 εκατ. ευρώ. Πλέον, εντός του 2020 και λειτουργώντας αμιγώς ως εκμισθωτής των καταστημάτων που διαθέτει προς τη μητρική εταιρεία Ε.Υ.Σ., ο τζίρος της ήταν μόλις 837 χιλ. ευρώ με καθαρές ζημίες μετά από φόρους 514,67 χιλ. ευρώ.

Η διαδρομή του Κρόνου Καρακίτσου

Το τοπικό δίκτυο καταστημάτων της Κρόνος πέρασε στον έλεγχο των Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης στα μέσα Ιουλίου του 2019, όταν υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της αλυσίδας και της οικογένειας Καρακίτσου, για την εξαγορά του υπολειπόμενου 45% από την ΕΥΣ, καθώς ήδη το 55% ήταν στην κατοχή του Σκλαβενίτη.

Μεταξύ των ενδιαφερομένων για την απόκτηση του συγκεκριμένου 45% ήταν και η αλυσίδα Bazaar, ωστόσο η συμφωνία σε αυτήν την περίπτωση δεν προχώρησε.

Σε ό,τι αφορά το αρχικό 55% που είχε στην κατοχή του ο Σκλαβενίτης, πριν τελικά προβεί στην πλήρη απόκτηση της πατρινής επιχείρησης, προήλθε από την εξαγορά του Μαρινόπουλου καθώς, η εν λόγω μετοχική συμμετοχή ανήκε προηγουμένως στην οικογένεια Μαρινόπουλου.

Μάλιστα η πλευρά Μαρινόπουλου είχε προσπαθήσει να αποκτήσει και το υπόλοιπο 45% χωρίς ωστόσο να εξοφληθεί ποτέ το τίμημα για την εξαγορά του, γι’ αυτό και το ποσοστό παρέμεινε τότε στην οικογένεια Καρακίτσου.

Το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης μεγαλώνει και απορροφά τον Κρόνο

Πηγή dikaiologitika.gr