Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ του ανοικτού λογισμικού – Ποιοι επωφελούνται

0
23

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ του ανοικτού λογισμικού – Ποιοι επωφελούνται

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, με τους οποίους θα καταστεί δημοσίως προσβάσιμο το λογισμικό της οποτεδήποτε υπάρχουν δυνητικά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Μια πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο του λογισμικού και υλισμικού ανοικτού κώδικα στην τεχνολογική ανεξαρτησία, στην ανταγωνιστικότητα και […]

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr