Εμβολιασμένοι εξωτερικού: Μέσω ειδικής εφαρμογής του gov.gr και όχι μόνο μέσω ΚΕΠ το ραντεβού για τον εμβολιασμό

0
20
Εμβολιασμένοι εξωτερικού: Μέσω ειδικής εφαρμογής του gov.gr και όχι μόνο μέσω ΚΕΠ το ραντεβού για τον εμβολιασμό

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς έκανε γνωστό ότι τις επόμενες ημέρες εκτός από τα ΚΕΠ οι πολίτες που έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου τους στο εξωτερικό, θα μπορούν να μπουν σε ειδική εφαρμογή που θα ανοίξει στο gov.gr.

Σύμφωνα με όσα είπε Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς τις επόμενες ημέρες εκτός από τα ΚΕΠ οι πολίτες που έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου τους στο εξωτερικό, θα μπορούν να μπουν σε ειδική εφαρμογή που θα ανοίξει στο gov.gr και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους για την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.

Υπνθυμίζεται οτι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόσφατη ΚΥΑ, οι Έλληνες πολίτες, πολίτες της ΕΕ ή υπήκοοι τρίτων χωρών, δύναται να προγραμματίζουν το ραντεβού τους για την αναμνηστική δόση σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, μετά από την καταχώρηση του εμβολιασμού που έγινε στο εξωτερικό.

Αυτό θα γίνει μετά από επίσκεψη σε ένα ΚΕΠ και αίτηση για τον προγραμματισμό της τρίτης δόσης σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, αφότου προηγουμένως καταχωρηθούν στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Ο εμβολιασμός σας θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με ένα από τα παρακάτω εμβόλια, τα οποία έχουν αναγνωριστεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών:

Pfizer BioNtech mRNA / Corminaty
Moderna mRNA / Spikevax
Astra Zeneca/Oxford ChAdOx1 nCoV (AZD1222) / Vaxzevria
Johnson & Johnson/Janssen Ad26

Προϋποθέσεις για την καταχώρηση του εμβολιασμού στο Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού

Κατηγορία 1. Ψηφιακά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρες της ΕΕ (με QR code)

• Αν ο εμβολιασμός (πλήρης ή μερικός) έχει πραγματοποιηθεί με εμβόλια αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού
• Σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς
Τότε, μπορεί να πραγματοποιηθεί αίτηση καταχώρησης μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης

Κατηγορία 2. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρα εκτός ΕΕ (ψηφιακά ή μη)

Στα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω δεδομένα:

Όνομα
Επώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Στοχευόμενη νόσος
Το είδος του εμβολίου που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό
Το σκεύασμα του εμβολίου
Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή ο παρασκευαστής του εμβολίου
Ο αριθμός σε σειρά εμβολιασμών / δόσεων (αν είναι η πρώτη ή δεύτερη δόση)
Ημερομηνία πραγματοποίησης του εμβολιασμού
Εφόσον αναφέρονται τα στοιχεία από 1 ως 9, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αίτηση μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Εμβολιασμένοι εξωτερικού: Μέσω ειδικής εφαρμογής του gov.gr και όχι μόνο μέσω ΚΕΠ το ραντεβού για τον εμβολιασμό

Πηγή dikaiologitika.gr