ΑΣΕΠ: Οι πίνακες για τις προσλήψεις σε υπουργεία

0
15
ΑΣΕΠ: Οι πίνακες για τις προσλήψεις σε υπουργεία

Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης και αποκλειόμενων μετά την εξέταση των υποβληθείσων ενστάσεων για προκήρυξη πλήρωσης οριζοντίων θέσεων αυθύνης επιπέδου γενικής διεύθυνσης των υπουργείων.

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση είκοσι (20) οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων που προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων για την ακόλουθη (1) θέση ευθύνης:

Της Ομάδας Β΄ (Γενικές Διευθύνσεις με Διοικητικές αρμοδιότητες ή και με Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) του Υπουργείου:

ΥΓΕΙΑΣ (Β18)

ΑΣΕΠ: Οι πίνακες για τις προσλήψεις σε υπουργεία

Πηγή dikaiologitika.gr