Τράπεζα της Ελλάδος: Σχέδιο «Μέλλον» για τη διοικητική αναδιοργάνωση – Όλες οι αλλαγές

Τράπεζα της Ελλάδος: Σχέδιο «Μέλλον» για τη διοικητική αναδιοργάνωση - Όλες οι αλλαγές

Σε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο της διοικητικής αναδιοργάνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος με την επωνυμία «Μέλλον»

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν από το Γενικό της Συμβούλιο και υλοποιούνται οργανωτικές μεταβολές, με στόχο την αναμόρφωση του οργανωτικού προτύπου τη Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατ’ αρχήν εγκρίθηκε η θεσμοθέτηση δύο θέσεων Γενικών Διευθυντών με εκτελεστικές αρμοδιότητες και με πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη του έργου της Διοίκησης της Τράπεζας:

  • Γενικού Διευθυντή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης με αντικείμενο την προληπτική εποπτεία και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στη θέση τοποθετήθηκε ο Διευθυντής Σπυρίδων Παντελιάς.
  • Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών με αντικείμενο την εφαρμογή στρατηγικών για την αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας και την περαιτέρω βελτιστοποίηση των παρεχόμενων «οριζόντιων» υπηρεσιών της (Chief Operating Officer – COO). Στη θέση τοποθετήθηκε ο Διευθυντής Γεώργιος Πάσχας.

Οι δύο προαναφερθέντες, παράλληλα με τα νέα τους καθήκοντά τους, θα ασκούν προσωρινά και καθήκοντα Διευθυντή των Διευθύνσεων Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών, αντίστοιχα.

Οι δύο Γενικοί Διευθυντές είναι καταξιωμένα στελέχη, με μακρόχρονη επιτυχημένη θητεία σε επιτελικές θέσεις, καθώς και συσσωρευμένες γνώσεις και εμπειρίες στα αντικείμενα που τους ανατέθηκαν.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, εκτιμάται ότι η τοποθέτησή τους θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των υπόλοιπων εγκεκριμένων από το Γενικό Συμβούλιο μεταβολών και στην ταχύτερη ομογενοποίηση των λειτουργιών των Διευθύνσεων και Μονάδων που εντάχθηκαν στην αρμοδιότητά τους.

Οι παραπάνω ουσιώδεις παρεμβάσεις αποτελούν τις πρώτες από μία σειρά οργανωτικών μεταβολών, οι οποίες θα ανακοινώνονται σταδιακά κατά την υλοποίησή τους.

Τράπεζα της Ελλάδος: Σχέδιο «Μέλλον» για τη διοικητική αναδιοργάνωση - Όλες οι αλλαγές

Πηγή dikaiologitika.gr