Το Internet of Things σύμμαχος του κατασκευαστικού κλάδου μέσω της Embneusys

Το Internet of Things σύμμαχος του κατασκευαστικού κλάδου μέσω της Embneusys

Μέσω της φοιτητικής τους οµάδας και της συµµετοχής σε διεθνείς διαγωνισµούς, ο Λευτέρης Αδαλάκης, ο Γιώργος Κυριαζίδης και o Γιώργος Φόρογλου ξεκίνησαν να εξερευνούν το 2016 τις ραγδαία αναπτυσσόµενες δυνατότητες εφαρµογής του Internet-of-Things στον κατασκευαστικό κλάδο, και συγκεκριµένα στον τοµέα των εργαλείων και µηχανηµάτων. Ετσι, τον Σεπτέµβριο του 2018 ίδρυσαν την Embneusys.

Διαβάστε περισσότερα++

Tags: