Το Instagram θα σε καλεί να “κάνεις ένα διάλειμμα”

Το Instagram θα σε καλεί να “κάνεις ένα διάλειμμα”

Πρόκειται για μία δυνατότητα, η οποία, αφού ενεργοποιηθεί, θα σας επιτρέψει να ορίσετε υπενθυμίσεις εντός εφαρμογής για να κάνετε ένα διάλειμμα από το Instagram αφού το χρησιμοποιήσετε συνεχώς για 10, 20 ή 30 λεπτά.

Το Instagram θα σε καλεί να “κάνεις ένα διάλειμμα”Techblog

Πηγή