Το Instagram Reels δημιουργεί μια δική του ρομποτική φωνή όπως αυτή του TikTok

Το Instagram Reels δημιουργεί μια δική του ρομποτική φωνή όπως αυτή του TikTok

Το Instagram Reels είναι η πλατφόρμα βίντεο σύντομης μορφής του Instagram, παρόμοια με το Snapchat Spotlight και το YouTube Shorts.

Το Instagram Reels δημιουργεί μια δική του ρομποτική φωνή όπως αυτή του TikTokTechblog

Πηγή