Το Galaxy S22 Ultra μπορεί να μοιάζει με Note

Το Galaxy S22 Ultra μπορεί να μοιάζει με Note

Μετά από χρόνια που τα τηλέφωνα σχεδιάζονται ψηλά και στενά η σειρά Galaxy S22 θα δημιουργήσει μία πιο δύσκολη αναλογία διαστάσεων, 19, 32:9.

Το Galaxy S22 Ultra μπορεί να μοιάζει με NoteTechblog

Πηγή