ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Σήμερα η πληρωμή Οκτωβρίου για χιλιάδες εργαζόμενους

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Σήμερα η πληρωμή Οκτωβρίου για χιλιάδες εργαζόμενους

Σήμερα το απόγευμα θα γίνει η πληρωμή στους λογαριασμούς 36.515 εργαζομένων του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, η αναλογία μισθού του Οκτωβρίου.

Συνολικά θα καταβληθεί ποσό ύψους 7,6 εκ. ευρώ σε 36.515 πληρωμές δικαιούχων που αφορούν σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον Οκτώβριο.

Ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα εφαρμοστεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης έχουν προσληφθεί έως και τις 31 Αυγούστου του 2021.

Υπενθυμίζεται πως οι μηχανισμός προβλέπει ενίσχυση 60% επί του μισθού που αντιστοιχεί στο χρόνο για τον οποίο ο εργαζόμενος δεν απασχολείται (έως 50% που προβλέπει η σύμβασή του).

Επίσης, προβλέπει επιδότηση του 100% των εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) που αντιστοιχούν στο προαναφερθέν χρόνο. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ένταξη των εργαζομένων μίας επιχείρησης στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ δεν μπορούν να απολυθούν ούτε οι ίδιοι, ούτε κανείς άλλος εργαζόμενος.

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μέχρι 31.12.2021 οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τον e-ΕΦΚΑ, τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα Ν.Π.Ι.Δ. που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό δεν απασχολούνται, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων.

Αυτά εφαρμόζονται και επί των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας

Προθεσμίες

Στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για το Νοέμβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό μέχρι 30/11/2021.

Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό – Α’ ΦΑΣΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Επίδομα αδείας

Να σημειωθεί ότι για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ εντός του έτους 2021 θα καταβληθεί στα μέσα Ιανουαρίου 2022 αναλογία του επιδόματος αδείας, υπολογιζόμενη επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

Η αναλογία του επιδόματος αδείας ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των εργαζομένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σε 1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων.

Συνεπώς, για τον υπολογισμό σε ετήσια βάση του ποσού που καταβάλλεται σε κάθε εργαζόμενο, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα υπαγωγής του στον μηχανισμό και τα καταβαλλόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της υποβολής δηλώσεων (Α και Β Φάση) από τις επιχειρήσεις – εργοδότες για την ένταξη εργαζομένων τους στον μηχανισμό για τον μήνα Δεκέμβριο 2021.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Σήμερα η πληρωμή Οκτωβρίου για χιλιάδες εργαζόμενους

Πηγή dikaiologitika.gr