Προϋπολογισμός: Μόλις 20.641 προσλήψεις μόνιμων στο Δημόσιο για το 2022 – Μείωση κατά 10% και στους έκτακτους

Προϋπολογισμός: Μόλις 20.641 προσλήψεις μόνιμων στο Δημόσιο για το 2022 - Μείωση κατά 10% και στους έκτακτους

Στις 26.000 αναμένεται να ανέλθουν οι προσλήψεις του 2021 στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων περιπτώσεων αλλά και περιπτώσεις που δεν υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια

Ειδικότερα, λόγω του μεγάλου αριθμού αποχωρήσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τον Σεπτέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν διορισμοί 11.700 εκπαιδευτικών για τη στελέχωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εκ των οποίων οι 10.500 αφορούν διορισμούς πέραν του κανόνα προσλήψεων). Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται οι προσλήψεις ανά φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για το 2021.

Οι προσλήψεις του 2022

Το έτος 2022, οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις προβλέπεται να ανέλθουν στις 20.641, περιλαμβάνοντας τις εγκρίσεις προσλήψεων βάσει του προγραμματισμού 2022, καθώς και τις προσλήψεις από προηγούμενα έτη που δεν υλοποιήθηκαν. Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων της περιόδου 2020-2022 από το υπουργείο Υγείας, οι συνολικές προσλήψεις για το 2022 στο εν λόγω Υπουργείο προβλέπεται να ανέλθουν στο 29% του συνολικού αριθμού των προσλήψεων, εκ των οποίων οι 4.712 αφορούν στον προγραμματισμό του 2022, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε προγραμματισμούς προηγούμενων ετών, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς οι δομές του υπουργείου με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται οι προσλήψεις ανά φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για το 2022.

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Όσον αφορά τη δαπάνη από τους νέους διορισμούς και προσλήψεις για τα έτη 2021 και 2022, ένα μέρος της δαπάνης έχει ήδη συμπεριληφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων και το υπόλοιπο στον ειδικό φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του υπουργείου Οικονομικών στη μείζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή».

Ειδικότερα, για το 2021 στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων έχουν ήδη συμπεριληφθεί οι εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ένστολων, οι νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και το σύνολο των υπόλοιπων προσλήψεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, δηλαδή ποσοστό 74% επί του συνόλου των προσλήψεων του τρέχοντος έτους. Οι πιστώσεις για το υπόλοιπο 26% επί του συνόλου των προσλήψεων που πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του 2021, έχουν προβλεφθεί στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες.

Για το 2022, οι διορισμοί που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης αφορούν κυρίως τις εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ένστολων, ενώ οι υπόλοιπες προσλήψεις που αγγίζουν το 86% του συνόλου των προσλήψεων έχουν προβλεφθεί στον ειδικό φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες.

Οι προσλήψεις έκτακτων για το 2022

Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πέραν του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ τακτικού προσωπικού, απασχολούν και μη τακτικό προσωπικό (συμβάσεις ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου) για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να παρακολουθήσει και να ελέγξει αποτελεσματικότερα τις προσλήψεις του μη τακτικού προσωπικού, προέβη στη θεσμοθέτηση σχετικού πλαισίου προγραμματισμού προσλήψεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021, ο αριθμός των προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προβλέπεται για το έτος 2022 να είναι μειωμένος κατά 10% σε σχέση με τις αντίστοιχες προσλήψεις του 2020.
Με την ανωτέρω ρύθμιση εκτιμάται ότι πέραν της συστηματικής παρακολούθησης του αριθμού του μη τακτικού προσωπικού, θα προκύψει και δημοσιονομικό όφελος από τη συγκράτηση της δαπάνης για νέες προσλήψεις.

Κατά το μέρος που αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, μέρος των προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού έχουν προβλεφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, ενώ σημαντικός αριθμός εξ αυτών έχει προβλεφθεί στον ειδικό φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών, στη μείζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή».

Προϋπολογισμός: Μόλις 20.641 προσλήψεις μόνιμων στο Δημόσιο για το 2022 - Μείωση κατά 10% και στους έκτακτους

Πηγή dikaiologitika.gr