Προσωρινή συμφωνία Συμβουλίου ΕΕ και Ευρωκοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 2022 της ΕΕ ύψους 170 δισ. ευρώ

Προσωρινή συμφωνία Συμβουλίου ΕΕ και Ευρωκοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 2022 της ΕΕ ύψους 170 δισ. ευρώ

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022, ύψους 170,6 δισ. ευρώ. Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε 479,1 εκατ. ευρώ για τις προτεραιότητές του, επιπλέον των όσων πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού που επικαιροποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους αντικατοπτρίζει […]

www.ertnews.gr

Πηγή ertnews.gr