Προσλήψεις στο Δήμο Κορυδαλλού – Οι ειδικότητες

Προσλήψεις στο Δήμο Κορυδαλλού - Οι ειδικότητες

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Άμεσα σε πρόσληψη υπαλλήλων προχωρά ο Δήμος Κορυδαλλού για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Οι δυο προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων:

  • αριθμός ανήλικων τέκνων,
  • πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα,
  • ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, έως 29 Νοεμβρίου.

Προσλήψεις στο Δήμο Κορυδαλλού - Οι ειδικότητες

Πηγή dikaiologitika.gr